Во­ло­ди­мир-во­лин­ський (вул. Ко­вель­ська, 6):

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

23 черв­ня, 17:00 — за­сі­да­н­ня чи­та­цько­го клу­бу «Кни­го­лю­би Во­ло­ди­ми­ра». Обго­во­ре­н­ня укра­їн­ських тре­ве­ло­гів Ма­кса Кі­дру­ка «По­до­рож на Пуп Зем­лі» і «На Зе­лан­дію!», а та­кож книж­ки Артема Ча­пая «Аван­тю­ра XL». 24 черв­ня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 5–10 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Оль­ги До­бро­со­ві­стної «Ма­лень­кий пе­сик ку­пить го­спо­да­ря» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та те­ма­ти­чний аква­грим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.