7–13 сер­пня

Ukrainskiy Tyzhden - - СПАДОК -

че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Дні­про (вул. Глін­ки, 15): 13 сер­пня, 13:00 — ди­тя­ча не­ді­ля для ді­тей від 6 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки «Вель­ве­то­вий Кро­лик, або Як ожи­ва­ють іграшки» (ви­дав­ни­цтво «Час май­стрів») та май­стер-клас із ви­го­тов­ле­н­ня м’якої іграшки. Обов’яз­ко­ва ре­є­стра­ція за но­ме­ром (093) 535-51-76.

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30): 7 сер­пня, 18:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Яро­сла­ви Блек «Зе­ле­на бля­шан­ка» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Лі­лея-нв». 10 сер­пня, 18:00 — ін­те­р­актив­на пре­зен­та­ція книж­ки Юлії Смаль «Ці­ка­ва хі­мія. Жит­тє­пис ре­чо­вин» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва.

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44): 12 сер­пня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 6 ро­ків. «Ве­се­ла біо­ло­гія: як з’яв­ля­є­ться кві­тка». Обов’яз­ко­ва ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424-47-68.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.