Но­ві нім­ці.

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА -

Не­а­би­який ви­клик для ні­ме­цької куль­тур­ної по­лі­ти­ки — вли­ва­н­ня но­вих етні­чних груп . По­ки що дер­жа­ва ви­рі­шує ці пи­та­н­ня че­рез спе­ці­аль­ні кон­кур­си та на­го­ро­ди за куль­тур­ні про­е­кти з уча­стю мі­гран­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.