При­хо­ва­на за­гро­за.

Ukrainskiy Tyzhden - - СПРАВИ МАЙДАНУ | НА ЧАСІ -

3- го жов­тня Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла су­до­ву ре­фор­му, під­три­мав­ши по­прав­ку нар­де­па від Ра­ди­каль­ної пар­тії Ан­дрія Ло­зо­во­го. У ре­зуль­та­ті під за­гро­зою за­кри­т­тя опи­ни­ло­ся ба­га­то кри­мі­наль­них про­ва­джень, се­ред яких і спра­ви Май­да­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.