7. Те­а­траль­на пло­ща

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

10ли­сто­па­да тут від­бу­ли­ся бої між ні­ме­цьки­ми сол­да­та­ми, що за­йма­ли ра­ту­шу, і по­ля­ка­ми. Ві­ктор То­мір Дрим­мер: «Не­зва­жа­ю­чи на зу­си­л­ля чле­нів ПВО, ра­ту­шу нім­ці впер­то від­сто­ю­ва­ли. За до­по­мо­гою яко­гось під­роз­ді­лу ми ви­ста­ви­ли на те­ра­сі Ве­ли­ко­го те­а­тру важ­кий ку­ле­мет «Ма­ксим». Від­стань від те­ра­си до ра­ту­ші бу­ла не­ве­ли­ка, ми ба­чи­ли нім­ців, що пе­ре­су­ва­ли­ся за­ла­ми пер­шо­го по­вер­ху. Я ви­пу­стив по них чер­гу, одну, дру­гу. Не­вдов­зі від­по­ві­ли нам зал­па­ми зі зви­чай­них ка­ра­бі­нів. Стрі­ля­ни­на з обох сто­рін три­ва­ла до ве­чо­ра».

РАТУША. ЗНЯТО З БО­КУ ВУЛ. ВЕЖБОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.