У глу­хій обо­ро­ні

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення - Ан­дрій Го­луб

Як адво­ка­ти Яну­ко­ви­ча за­тя­гу­ють су­ди

Пат. Цей ша­хо­вий тер­мін най­до­ре­чні­ше ха­ра­кте­ри­зує си­ту­а­цію, яка скла­ла­ся в Обо­лон­сько­му ра­йон­но­му су­ді у спра­ві про мо­жли­ву дер­жав­ну зра­ду Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Оста­н­ня пе­ред ви­ро­ком ста­дія су­до­вих де­ба­тів у ній ма­ла стар­ту­ва­ти ще зран­ку 30 ли­пня, однак спро­би роз­по­ча­ти слу­ха­н­ня про­тя­гом трьох днів так ні­чим і не за­кін­чи­ли­ся. Пе­ре­ду­мов для ви­рі­ше­н­ня та­кої си­ту­а­ції не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.