До­бі­га­ли­ся.

Ukrainskiy Tyzhden - - Світ -

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни США офіційно за­бо­ро­ни­ло вій­сько­вим та слу­жбов­цям Пен­та­го­на ко­ри­сту­ва­ти­ся фі­тнес-тре­ке­ра­ми й схо­жи­ми при­ла­да­ми в мі­сцях роз­та­шу­ва­н­ня та зонах бо­йо­вих дій. У та­кий спо­сіб вій­сько­ві на­ма­га­ю­ться за­хи­сти­ти слу­жбо­ві да­ні, як-от роз­мі­ще­н­ня або мар­шру­ти пе­ре­су­ва­н­ня, від не­ба­жа­но­го ви­то­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.