Ди­пло­ма­ти­чна вій­на.

Ukrainskiy Tyzhden - - Світ -

У від­по­відь на кри­ти­ку пе­ре­слі­ду­вань са­у­дів­сько­го бло­ге­ра Ра­ї­фа Ба­да­ві з бо­ку МЗС Ка­на­ди Са­у­дів­ська Ара­вія по­скар­жи­ла­ся на втру­ча­н­ня у вну­трі­шні спра­ви дер­жа­ви. Пі­сля чо­го при­зу­пи­ни­ла но­ві авіа­рей­си до Ка­на­ди, від­тер­мі­ну­ва­ла тор­го­вель­ні уго­ди та на­ка­за­ла ви­сла­ти ка­над­сько­го по­сла з кра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.