На­но­во до­мо­ви­ли­ся.

Ukrainskiy Tyzhden - - Світ -

Лі­де­ри США, Ме­кси­ки та Ка­на­ди ді­йшли зго­ди що­до під­пи­са­н­ня но­вої тор­го­вель­ної уго­ди на за­мі­ну на­яв­ній Уго­ді про віль­ну тор­гів­лю в Пів­ні­чній Аме­ри­ці (NAFTA), яку пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів Трамп не раз на­зи­вав «най­гір­шою у сві­ті». Очі­ку­є­ться, що це ста­бі­лі­зує рин­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.