Го­ту­ю­ться до най­гір­шо­го.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Під час вій­сько­вих на­вчань в Ома­ні бри­тан­ські вій­сько­ві від­пра­цьо­ву­ють бо­роть­бу зі зна­чно по­ту­жні­шим про­тив­ни­ком. При­пу­ска­є­ться, що та­кий рі­вень, за ле­ген­дою, від­по­від­ає ЗС Ро­сії. Бри­тан­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють но­ві­тні та­кти­ки, зокре­ма ма­со­ве за­сто­су­ва­н­ня без­пі­ло­тних апа­ра­тів для роз­від­ки та на­ве­де­н­ня ар­ти­ле­рії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.