«Про­ще­н­ня» Ро­сії.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Ко­мі­тет із пи­тань пра­вил про­це­ду­ри ПАРЄ під­три­мав укра­їн­ські прав­ки до до­ку­мен­та, які уне­мо­жлив­лю­ють ам­ні­стію Ро­сії. У них про­по­ну­є­ться за­ли­ши­ти пра­ви­ло по­ло­ви­ни го­ло­сів для ухва­ле­н­ня рі­шень про сан­кції та по­зба­ви­ти РФ пра­ва го­ло­су. Та­кож за­бо­ро­ня­ти­ме­ться участь у ро­бо­ті Асам­блеї де­ле­га­тів, обра­них на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.