Кі­нець епо­хи.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Анґе­ла Мер­кель за­яви­ла про на­мір при­пи­ни­ти свою по­лі­ти­чну кар’єру (зокре­ма, і як го­ло­ви ХДС) пі­сля за­кін­че­н­ня ни­ні­шньої ка­ден­ції у 2021- му. Во­на ке­рує Ні­меч­чи­ною вже 13 ро­ків, а на чо­лі ХДС із 2000- го. Кан­ди­да­тів у на­сту­пни­ки по­ки що офі­цій­но не на­зва­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.