Іде­аль­не ви­ко­на­н­ня

Укра­їн­ські фут­бо­лі­сти зі­псу­ва­ли де­бют екс-на­став­ни­ко­ві «Ша­хта­ря» бі­ля кер­ма ту­ре­цької ко­ман­ди

Ukrayina Moloda - - Футбол - Гри­го­рій ХАТА

Чем­піо­нат сві­ту-2018. Ква­лі­фі­ка­ція. Гру­па І.

Фін­лян­дія — Іслан­дія — 1:0 (Рінг, 8; ви­лу­че­н­ня: Гі­сла­сон, 76 (І)). Хор­ва­тія — Ко­со­во — 1:0 (Ві­да, 74). Укра­ї­на — Ту­реч­чи­на — 2:0 (Яр­мо­лен­ко, 18, 42; У: П’ятов, Ма­тві­єн­ко, Ха­че­рі­ді, Крив­цов, Бу­тко, Сте­па­нен­ко, Ро­тань (Ма­ли­нов­ський, 79), Ко­ва­лен­ко, Ко­но­плян­ка (Зін­чен­ко, 90), Яр­мо­лен­ко, Кра­вець (Бе­сє­дін, 70)).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Хор­ва­тія — 16, Укра­ї­на — 14, Іслан­дія — 13, Ту­реч­чи­на — 11, Фін­лян­дія — 4, Ко­со­во — 1.

Фото Оле­ксан­дра ПРИХОДЬКА.

Під­пи­са­н­ня кон­тра­кту з «Бо­рус­сі­єю» з Дор­тмун­да Ан­дрій Яр­мо­лен­ко від­зна­чив пе­ре­мо­жним «ду­блем» за збір­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.