ТА­БЛО

Ukrayina Moloda - - Фут­бол -

Чем­піо­нат сві­ту-2018. Ква­лі­фі­ка­ція. Єв­ро­па. Гру­па A. 9-й тур. Шве­ція — Лю­ксем­бург — 8:0 (Грен­квіст, 10, 67 (оби­два — пен.); Берг, 18, 37, 54, 71; Лу­стіг, 60; Той­во­нен, 77), Бі­ло­русь — Ні­дер­лан­ди — 1:3 (Во­лодь­ко, 55 — Проп­пер, 25; Роб­бен, 84 (пен.); Де­пай, 90+3), Бол­га­рія — Фран­ція — 0:1 (Ма­тю­ї­ді, 3). Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Фран­ція — 20, Шве­ція — 19, Ні­дер­лан­ди — 16, Бол­га­рія — 12, Бі­ло­русь, Лю­ксем­бург — 5. Гру­па B. 9-й тур. Фа­ре­ри — Ла­твія — 0:0, Ан­дор­ра — Пор­ту­га­лія — 0:2 (Ро­нал­ду, 63; Ан­дре Сіл­ва, 86), Швей­ца­рія — Угор­щи­на — 5:2 (Г. Джа­ка, 18; Фрай, 20; Цу­бер, 43, 49; Лі­хтштай­нер, 83 — Гу­зміч, 59; Уграї, 88). Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Швей­ца­рія — 27, Пор­ту­га­лія — 24, Угор­щи­на — 10, Фа­ре­ри — 9, Ла­твія, Ан­дор­ра — 4. Гру­па C. 9-й тур. Азер­бай­джан — Че­хія — 1:2 (Ісмай­лов, 55 (пен.) — Ко­піц, 35; Ба­рак, 66), Пів­ні­чна Ір­лан­дія — Ні­меч­чи­на — 1:3 (Ма­ген­ніс, 90 — Ру­ді, 2; Ва­гнер, 21; Кім­міх, 86), Сан-Ма­ри­но — Нор­ве­гія — 0:8 (Хен­рі­ксен, 8; Кінг, 14 (пен.), 18; Елью­нус­сі, 40, 48, 69; Сель­нес, 59; Бер­гет, 87). 10-й тур. Че­хія — Сан-Ма­ри­но — 5:0 (Кр­мен­чик, 8, 23; Ко­піц, 27; Но­вак, 71; Ка­длец, 83), Ні­меч­чи­на — Азер­бай­джан — 5:1 (Го­ре­цка, 8, 66; Ва­гнер, 54; Рю­ді­гер, 64; Джан, 80 — Шей­да­єв, 34), Нор­ве­гія — Пів­ні­чна Ір­лан­дія — 1:0 (Брант, 71 (у свої во­ро­та)).

Під­сум­ко­ве тур­нір­не ста­но­ви­ще: Ні­меч­чи­на — 30, Пів­ні­чна Ір­лан­дія — 19, Че­хія — 15, Нор­ве­гія — 13, Азер­бай­джан — 10, Сан-Ма­ри­но — 0.

Гру­па D. 9-й тур. Гру­зія — Уельс — 0:1 (Ло­у­ренс, 49), Ав­стрія — Сер­бія — 3:2 (Бург­штал­лер, 25; Ар­на­у­то­віч, 76; Ша­уб, 89 — Мі­лі­во­є­віч, 11; Ма­тіч, 83), Ір­лан­дія — Мол­до­ва — 2:0 (Мер­фі, 2, 19; ви­лу­че­н­ня: Га­цкан, 90+2 (М)). Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Сер­бія — 18, Уельс — 17, Ір­лан­дія — 16, Ав­стрія — 12, Гру­зія — 5, Мол­до­ва — 2. Гру­па E. 9-й тур. Вір­ме­нія — Поль­ща — 1:6 (Ам­бар­цу­мян, 39 — Гро­сі­цкі, 2; Ле­ван­дов­ські, 18, 25, 64; Бла­щи­ков­ські, 58; Воль­скі, 90), Чор­но­го­рія — Да­нія — 0:1 (Ері­ксен, 16), Ру­му­нія — Ка­зах­стан — 3:1 (Бу­де­ску, 33, 37 (пен.); Ке­се­ру, 74 — Тур­си­бек, 82). 10-й тур. Да­нія — Ру­му­нія — 1:1 (Ері­ксен, 59 (пен.) — Дяк, 88; ви­лу­че­н­ня: Га­ня, 83 (Р)), Ка­зах­стан — Вір­ме­нія — 1:1 (Тур­си­бек, 62 — Мхі­та­рян, 26), Поль­ща — Чор­но­го­рія — 4:2 (Мон­чін­ські, 6; Гро­сі­цкі, 16; Ле­ван­дов­ські, 85; Стой­ко­віч, 87 (у свої во­ро­та) — Му­го­ша, 78; То­ма­ше­віч, 83).

Під­сум­ко­ве тур­нір­не ста­но­ви­ще: Поль­ща — 25, Да­нія — 20, Чор­но­го­рія — 16, Ру­му­нія — 13, Вір­ме­нія — 7, Ка­зах­стан — 3.

Гру­па F. 9-й тур. Ан­глія — Сло­ве­нія — 1:0 (Кейн, 90+4), Маль­та — Ли­тва — 1:1 (Агі­ус, 23 — Слів­ка, 54), Шо­тлан­дія — Сло­вач­чи­на — 1:0 (Мар­тін, 89; ви­лу­че­н­ня: Мак, 24 (С)). 10-й тур. Ли­тва — Ан­глія — 0:1 (Кейн, 27), Сло­вач­чи­на — Маль­та — 3:0 (Не­мец, 32, 62; Ду­да, 69), Сло­ве­нія — Шо­тлан­дія — 2:2 (Бе­зьяк, 52, 72 — Гріф­фітс, 32, Сно­дграсс, 88; ви­лу­че­н­ня: Це­сар, 90+2 (С)).

Під­сум­ко­ве тур­нір­не ста­но­ви­ще: Ан­глія — 26, Сло­вач­чи­на, Шо­тлан­дія — 18, Сло­ве­нія — 15, Ли­тва — 6, Маль­та — 1.

Гру­па G. 9-й тур. Іта­лія — Ма­ке­до­нія — 1:1 (К’єл­лі­ні, 40 — Трай­ков­скі, 77), Іспа­нія — Ал­ба­нія — 3:0 (Ро­дрі­го, 16; Іско, 24; Тья­го Аль­кан­та­ра, 27), Лі­хтен­штейн — Ізра­їль — 0:1 (Ті­бі, 22). Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Іспа­нія — 25, Іта­лія — 20, Ал­ба­нія — 13, Ізра­їль — 12, Ма­ке­до­нія — 8, Лі­хтен­штейн — 0. Гру­па H. 9-й тур. Бо­снія — Бель­гія — 3:4 (Ме­ду­нья­нін, 30; Ві­шча, 39; Ду­міч, 82 — Ме­ньє, 4; Ба­тшу­аї, 59; Вер­тон­ген, 68; Фер­рей­ра-Кар­ра­ско, 83), Гі­брал­тар — Есто­нія — 0:6 (Лутс, 10; Кяйт, 30; Зе­ньов, 28; Тамм, 52, 66, 77), Кіпр — Гре­ція — 1:2 (Со­ті­ріу, 18 — Мі­тро­глу, 24; Ці­о­ліс, 26).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Бель­гія — 25, Гре­ція — 16, Бо­снія — 14, Есто­нія — 11, Кіпр — 10, Гі­брал­тар — 0.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.