Яни­ча­ра­ми не бу­де­мо

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

На По­кро­ву ві­та­є­мо за­хи­сни­ків Ві­тчи­зни, зга­ду­є­мо 100-річ­чя Укра­їн­ської ре­во­лю­ції, 75-лі­т­тя ство­ре­н­ня УПА та ди­си­ден­та Ва­ле­рія Мар­чен­ка, яко­му на Ки­їв­щи­ні по­ста­не пам’ятник

У час не­лег­ких для Укра­ї­ни ви­про­бу­вань — ро­сій­ської агре­сії — вдя­чні всім, хто обе­рі­гає! Сла­ва — Укра­ї­ні! Ге­ро­ям — сла­ва!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.