Чим за­гро­жує не­спла­та алі­мен­тів?

Від­по­від­ає мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Пе­трен­ко

Ukrayina Moloda - - Право -

Ві­таю вас, Пав­ле Дми­тро­ви­чу! По те­ле­ві­зо­ру ба­га­то ка­за­ли про те, що Мін’юст прийняв за­кон, який при­му­сить чо­ло­ві­ків, які не пла­тять алі­мен­ти, зро­би­ти це, або до них бу­де за­сто­со­ва­не сер­йо­зне по­ка­ра­н­ня. Мій ко­ли­шній чо­ло­вік уже кіль­ка ро­ків ні ко­пій­ки не дає нам з ди­ти­ною. По­ясніть, що са­ме йо­го очі­кує за но­вим за­ко­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.