«Ді­тям до­ві­ряю біль­ше, ніж до­ро­слим»

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Пи­сьмен­ни­ця Окса­на Кро­тюк — про свій твер­дий бе­рег, улю­бле­ну ро­бо­ту у фоль­клор­них жан­рах і до­брий лі­те­ра­тур­ний смак ба­тьків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.