Бри­га­да «Тер­но­піль»

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Ми­ко­ла ЦИВІРКО

Хри­сті Фрі­ланд, уча­сни­ці за­хо­дів з на­го­ди 500-річ­чя укра­їн­сько­го ко­за­цтва у сер­пні 1990 ро­ку (ни­нi мiнiстру за­кор­дон­них справ Ка­на­ди)

У ці­ло­му все бу­ло ОК, Хри­сте. Ка­ме­нюч­чя те не Вам при­зна­ча­лось. У ав­то­бус ці­ли­ли ко­му­ні­сти. Ви про­ба­чте їм цю кри­хі­тну «ша­лость».

Пам’ята­є­те, де став­ся той зло­чин? Пев­не, десь до Мар­ган­ця на під’їзді. Так то­ді ві­та­ла нас юнь ро­бо­ча. Хоч то­ді й від­чу­ло­ся: во­ни рі­зні!

Рі­зні й ми бу­ли. Ро­зум­ний Тер­но­піль во­де­ві­лі й п’єси ста­вив по се­лах, а не шпа­рив люд сов­ко­вий окро­пом... «Ота­кої! А ка­за­ли: «Бан­де­ри!!!»

І роз­та­ну­ли «без­ба­тчен­ків» ду­ші. Ви, ма­буть, це теж зав­ва­жи­ли, Хри­сте. Шлях ізвід­ти від­рі­зняв­ся, і ду­же. Про­во­джа­ли усмі­шки нас іскри­сті...

Як шко­да, що та бри­га­да «Тер­но­піль» не ді­ста­ла­ся то­ді і до Ял­ти!.. Мо­же, і не до­ве­ло­ся б «укро­пам» ни­ні склом за Укра­ї­ну ля­га­ти!..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.