ПОЕЗІЯ

Ukrayina Moloda - - Культура -

«Ду­мок ти го­спо­ди­ня, по­ве­ли­тель­ка...»

Вірш із збір­ки по­е­зій сул­та­на Су­ле­йма­на «Ди­ван Му­хіб­бі» (Му­хіб­бі — псев­до сул­та­на Су­ле­йма­на, яке пе­ре­кла­да­є­ться, як «за­ко­ха­ний»). Ту­ре­цькі вче­ні вва­жа­ють, що це зра­зок йо­го ран­ньої твор­чо­сті, до 1540-го ро­ку.

Пе­ре­клад — Оле­ксан­дри Шу­тко, умі­ще­ний у її кни­зі «Ли­сти Ро­ксо­ла­ни: лю­бов та ди­пло­ма­тія». ***

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.