Ви­грав суд — до­по­мо­жи ма­мі!

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман до­бив­ся обме­же­н­ня за­хмар­них пре­мій ке­рів­ни­кам дер­жав­них під­при­ємств, але по­вер­ну­ти на­зад 20 міль­йо­нів до­ла­рів, уже ви­пла­че­них ке­рів­ни­цтву «На­фто­га­зу», він не змо­же

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.