ДО РЕЧІ

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Із Ні­меч­чи­ни — у Львів

На­то­мість Львів отри­мав шість ужи­ва­них трам­ва­їв із Бер­лі­на. Це пер­ша пар­тія з чотирьох, що ма­ють при­бу­ти до кін­ця цьо­го ро­ку. Трам­ваї обов’яз­ко­во ма­ють прой­ти про­це­ду­ру роз­ми­тне­н­ня, на­ра­зі їх адапт ують під львів­ські рей­ки. У «Льві­в­еле­ктро­трансі» обі­ця­ють, що во­ни про­слу­жать що­най­мен­ше ще 15 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.