ДО РЕ­ЧІ

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Вер­хов­ний Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Пе­тро По­ро­шен­ко до­ру­чив роз­ро­би­ти за­ко­но­про­ект, щоб ска­су­ва­ти за­по­зи­че­не ще із «сов­ка» ар­мій­ське ві­та­н­ня-від­по­відь: «Здра­стуй­те, то­ва­ри­ші!» і «Ба­жа­є­мо здо­ров’я!» На День Не­за­ле­жно­сті вій­ська вже ві­та­ти­му­ться й від­по­від­а­ти­муть у тра­ди­ції укра­їн­ських во­ї­нів і па­трі­о­тів: «Сла­ва Укра­ї­ні!» і «Ге­ро­ям сла­ва!»

Як роз­по­вів мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Полторак, він спо­ді­ва­є­ться, що пі­сля ка­ні­кул на­ро­дні де­пу­та­ти при­ймуть цей за­кон. При цьо­му ке­рів­ник вій­сько­во­го ві­дом­ства на­го­ло­сив, що за­ко­но­про­ект №7549, вне­се­ний у Ра­ду в лю­то­му, мав низ­ку не­до­лі­ків. Але не­за­ле­жно від то­го, чи ухва­лять за­кон де­пу­та­ти, на па­ра­ді 24 сер­пня укра­їн­ські во­ї­ни вже ві­та­ти­му­ться по-но­во­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.