Щоб сна­ря­ди «спа­ли» спо­кій­но...

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Вій­сько отри­мує но­ві ар­се­на­ли: за­лі­зо-бе­тон­ні «ко­ко­ни» та ав­то­ма­ти­чні си­сте­ми за­хи­сту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.