Став­ка на вла­сни­ка

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Укра­їн­ські по­лі­ти­ки та екс­пер­ти, зокре­ма на­ро­дний де­пу­тат Олег Ля­шко, вва­жа­ють, що осно­вою зе­мель­ної ре­фор­ми має ста­ти орі­єн­та­ція на ство­ре­н­ня по­ту­жних фер­мер­ських го­спо­дарств

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.