ВШАНУВАННЯ

Ukrayina Moloda - - Постать -

Май­же рік то­му — в ли­сто­па­ді 1917-го — Ки­їв від­дав на­ле­жну ша­ну пол­ков­ни­ку Бол­бо­ча­ну: в сто­ли­ці бу­ло пе­ре­йме­но­ва­но сквер іме­ні Ко­сі­о­ра, що на ву­ли­ці Сі­чо­вих Стріль­ців, на сквер іме­ні Пе­тра Бол­бо­ча­на. Від­по­від­не рі­ше­н­ня під­три­ма­ли 85 де­пу та­тів Ки­їв­ра­ди.

Пол­ков­ник ар­мії УНР Пе­тро Бол­бо­чан під час Пер­шої сві­то­вої вій­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.