ДОВІДКА «УМ»

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Час­тка Бі­ло­ру­сі у за­галь­ній структ урі зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го обіг у про­ду­кції агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу Укра­ї­ни за сі­чень-сер­пень 2018 ро­ку ста­но­вить 2,7%. То­ва­ро­обіг між Укра­ї­ною та Бі­ло­рус­сю за сі­чень-сер­пень 2018 ро­ку ста­но­вить 410,2 млн. дол. США (збіль­шив­ся на 25,1 від­со­тка, або на 82,3 млн. дол. США по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2017 ро­ку). Екс­порт укра­їн­ської сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції до Бі­ло­ру­сі за сі­чень-сер­пень 2018 ро­ку ста­но­вить 379,4 млн. дол. США (по­ка­зник збіль­шив­ся на 23,6 від­со­тка, або на 72,4 млн. дол. США про­ти сі­чня-сер­пня 2017 ро­ку). Ім­порт сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції з Бі­ло­ру­сі за сі­чень-сер­пень 2018 ро­ку ста­но­вить 30,8 млн. дол. США (по­ка­зник збіль­шив­ся на 46,9 від­со­тка, або на 9,8 млн. дол. США про­ти сі­чня-сер­пня 2017 ро­ку).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.