Жи­т­тя пі­сля по­до­рож­ча­н­ня

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Щоб змен­ши­ти ви­тра­ти на «ко­му­нал­ку», укра­їн­цям про­по­ну­ють са­мим по­дба­ти про за­оща­дже­н­ня, а дер­жа­ва го­ту­є­ться мо­не­ти­зу­ва­ти суб­си­дії та хо­ті­ла б уза­га­лі від­мо­ви­ти­ся від цен­тра­лі­зо­ва­но­го те­пло­по­ста­ча­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.