Apple vs Pear Technologies

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНВЕСТИЦІЇ -

За вла­сні пра­ва бо­рю­ться по­рі­зно­му. Ком­па­нія Apple не ли­ше бо­ре­ться за свої по­ру­ше­ні «ін­те­ле­кту­аль­ні» пра­ва, а й на­пе­ред дбає про те, щоб ні­хто їх не по­ру­шу­вав. На­ма­га­н­ня мо­но­по­лі­зу­ва­ти пра­во зо­бра­жу­ва­ти фру­кти на тор­го­вих мар­ках – но­ва ідея ком­па­нії?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.