Юлія ПЕ­ЛЕ­ШОК,

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ -

го­ло­ва Ко­лон­щин­ської сіль­ської ра­ди «Сьо­го­дні про­цес де­цен­тра­лі­за­ції у Ки­їв­ській обла­сті спря­мо­ва­ний на по­си­ле­н­ня ефе­ктив­но­сті гро­мад, для чо­го за­лу­ча­є­ться іні­ці­а­ти­ва ши­ро­ко­го ко­ла гро­ма­дян – ме­шкан­ців сіл, які ма­ють бра­ти актив­ну участь у ре­фор­му­ван­ні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.