З Днем на­ро­дже­н­ня!

Ко­ле­ктив Юри­ди­чної фір­ми ТОТУМ сер­де­чно ві­тає ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра Бо­г­да­на Яські­ва з Днем на­ро­дже­н­ня!

Yurydychna Gazeta - - Новини - З по­ва­гою, ко­ле­ктив ЮФ ТОТУМ

У цей свя­тко­вий день ми щи­ро зи­чи­мо Вам мі­цно­го здо­ров’я та не­злам­но­го ду­ху, не­ви­чер­пної енер­гії та на­сна­ги, щоб в усіх по­чи­на­н­нях фор­ту­на бу­ла при­хиль­ною до Вас, а люд­ська вдя­чність по­стій­но су­про­во­джу­ва­ла Ва­ші ста­ра­н­ня.

Ба­жа­є­мо Вам но­вих здо­бу­тків та ща­сли­вих звер­шень, не­хай у Ва­шо­му до­мі­до зав­жди па­ну­ють мир і зла­го­да, а у спра­вах – му­дрість, ви­ва­же­ність та ре­зуль­та­тив­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.