Юві­лей­ний ти­ждень

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Ми­ну­лий ти­ждень у Ки­є­ві про­йшов під егі­дою «Юві­леї в юри­ди­чно­му бі­зне­сі». Свої дні на­ро­дже­н­ня від­свя­тку­ва­ли три юри­ди­чні ком­па­нії. 25 ро­ків ви­пов­ни­ло­ся ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри», 25 ро­ків ро­бо­ти на укра­їн­сько­му рин­ку свя­тку­ва­ла мі­жна­ро­дна юри­ди­чна ком­па­нія Baker McKenzie, а та­кож 15-рі­чний юві­лей від­зна­чи­ла юри­ди­чна ком­па­нія EQUITY.

#VKP25

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.