З Днем юри­ста!

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іван Фран­ко

Са­ме ви, до­ро­гі прав­ни­ки, ство­рю­є­те мі­цний фун­да­мент для ре­форм та по­зи­тив­них зру­шень в на­шо­му су­спіль­стві. Са­ме від вас ба­га­то в чо­му за­ле­жить пра­во­ве май­бу­тнє Укра­ї­ни. То­му за­мість ві­таль­них слів хо­че­мо ска­за­ти вам сло­ва на­ста­нов­чі: Лу­пай­те сю ска­лу! Не­хай ні жар, ні хо­лод Не спи­нить вас! Зно­сіть і труд, і спра­гу, й го­лод, Бо вам при­зна­че­но ска­лу се­сю роз­бить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.