Еспа­дри­льї

Zhinka - - Мода -

Лег­ке лі­тнє взу­т­тя з на­ту­раль­них ма­те­рі­а­лів на пле­те­ній (джгу­то­вій) підошві. Па­су­ють до не­ви­му­ше­них обра­зів у сти­лі ке­жу­ал. Опти­маль­ний ви­бір для лі­тньо­го від­по­чин­ку — не за­будь­те взя­ти із со­бою у від­пус­тку. З ЧИМ: одя­гом з на­ту­раль­них тка­нин — джин­са­ми, брю­ка­ми й шор­та­ми, ме­ре­жив­ни­ми су­кня­ми, са­ра­фа­на­ми, ту­ні­ка­ми та спі­дни­ця­ми.

BRONI

Las Espadrillas

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.