Оксфор­ди, дер­бі, бро­ги та мон­ки

Zhinka - - Мода -

Ко­лись усі вони бу­ли рі­зно­ви­да­ми чо­ло­ві­чо­го взу­т­тя із шну­рів­кою чи пряж­кою. Ни­ні чу­до­во до­пов­ню­ють жі­но­чі образи у кла­си­чно­му сти­лі.

З ЧИМ: ді­ло­вим одя­гом у мо­но­хром­ній па­лі­трі, лег­ки­ми су­кня­ми із кві­тко­вим прин­том (мо­жна до­да­ва­ти ма­то­ві кол­го­тки на­си­че­них ко­льо­рів чи фа­ктур­но­го пле­ті­н­ня, голь­фи), дов­ги­ми су­кня­ми і ко­ро­тки­ми спі­дни­ця­ми. Осо­бли­вий шик: кла­си­чний чор­ний брю­чний ко­стюм, бі­ла со­ро­чка і кра­ва­тка, ка­пе­лю­шок та дво­ко­льо­ро

ві бро­ги з пер­фо­ра­ці­єю.

Santoria

WLADNA

Kachorovska

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.