Ло­фе­ри

Zhinka - - Мода -

Які­сне шкі­ря­не взу­т­тя на цу­пкій підошві із не­ве­ли­ким ши­ро­ким під­бо­ром. Жі­но­чі ло­фе­ри оздо­блю­ють пряж­ка­ми, ки­ти­ця­ми, ба­хро­мою, пер­фо­ра­ці­єю та ін­ши­ми де­ко­ра­тив­ни­ми еле­мен­та­ми.

З ЧИМ: одя­гом у ді­ло­во­му та пов­сяк­ден­но­му сти­лі, май­же зав­жди чу­до­во за­мі­ню­ють класичні че­ре­ви­ки на ви­со­ких під­бо­рах.

Papuchi

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.