ВІ­ЗЬМІТЬ ДО УВА­ГИ:

Zhinka - - Дача -

Хо­ча спі­рея лю­бить во­ло­гу, за­стій во­ди бі­ля ко­ре­ня для неї не­при­пу­сти­мий. Тому при по­сад­ці у гли­ни­сту зем­лю яму ви­ко­пу­ють утри­чі біль­шо­го, ніж ко­ре­не­ва система рослини, роз­мі­ру та на дно обов’яз­ко­во на­си­па­ють шар 10-15 см дре­на­жу — гра­вію чи ще­бе­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.