tabletochki.org

Zhinka - - Персона -

78 408 240 грн

зі­бра­но на до­по­мо­гу ді­тям.

4 573 989 грн

зі­бра­но на до­по­мо­гу ді­тям у кві­тні 2017.

39 ді­тей

від­прав­ле­но в єв­ро­пей­ські клі­ні­ки на опе­ра­ції з пе­ре­сад­ки кіс­тко­во­го моз­ку.

16 000 до­но­рів

пе­ре­ві­ре­но зав­дя­ки без­пе­чним ре­аген­там і ма­те­рі­а­лам.

1 700 ді­тей

отри­ма­ли лі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.