ЗАПИТАННЯ ДО МА­МИ

Zhinka - - Історії З Життя -

Ж.: У черв­ні ви свя­тку­ва­ти­ме­те най­біль­ший пер­ший день на­ро­дже­н­ня. Що по­ба­жа­є­те сво­їм іме­нин­ни­кам?

О.К.: Ми пе­ре­жи­ли три­ва­лий етап хво­роб, тож за­раз єди­не, чо­го я ба­жаю сво­їм ма­лю­кам, — це здо­ров’я. На­ра­зі дум­ки тіль­ки про це.

Ж.: Що вам най­біль­ше за­пам’ята­ло­ся за цей рік?

О.К.: Рік був не­лег­ким, але всі ма­ми за­бу­ва­ють про клопоти і тру­дно­щі, щоб пам’ята­ти про осо­бли­ві ча­рів­ні мо­мен­ти. Для мо­єї ро­ди­ни цей рік був ще­дрим на ди­ва — і ма­лень­кі, і ве­ли­че­зні, яким по су­ті і бу­ло на­ро­дже­н­ня п’ятір­ні.

Ж.: Що б ви хо­ті­ли по­ба­жа­ти ни­ні­шнім і май­бу­тнім ма­мам?

О.К.: По­ба­жа­ти хо­чу усім ма­лю­кам здо­ров’я, а ма­мам — не при­пи­ня­ти ві­ри­ти в ди­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.