МІ­СЯ­ЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

ЛІМБ — зов­ні­шній край ви­ди­мо­го ди­ска Мі­ся­ця.

ТЕРМІНАТОР — ме­жа між осві­тле­ни­ми й не­осві­тле­ни­ми йо­го ді­лян­ка

ми.

МІСЯЧНА ІЛЮ­ЗІЯ — опти­чна ілю­зія, зав­дя­ки якій роз­мір Мі­ся­ця, ко­ли той пе­ре­бу­ває низь­ко над го­ри­зон­том, зда­є­ться на­ба­га­то біль­шим у по­рів­нян­ні з тим, як ми йо­го ба­чи­мо ви­со­ко в не­бі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.