ПРА­ЦЮ­Є­МО З ГЕЛЬ-ЛАКОМ

Zhinka - - Краса -

Гель-лак — гі­брид ла­ку для нігтів та мо­де­лю­ю­чо­го ге­лю. По­єд­нує у со­бі най­кра­щі яко­сті ла­ку (швид­ке та про­сте на­не­се­н­ня, ба­га­та па­лі­тра ко­льо­рів, яскра­вий блиск) і ге­лю (стій­ке по­кри­т­тя нігтів стро­ком до трьох ти­жнів при збе­ре­жен­ні ко­льо­ру, від­су­тність за­па­ху). Та, го­лов­не, на від­мі­ну від ко­ре­кції із за­сто­су­ва­н­ням зви­чай­них ге­лів для на­ро­щу­ва­н­ня нігтів, при знят­ті гель-ла­ку не­має по­тре­би у спи­лю­ван­ні ма­те­рі­а­лу, а то­му збе­рі­га­є­ться і на­ту­раль­на ніг­тьо­ва пла­сти­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.