5 ЕЛЕ­МЕН­ТІВ для дів­чин­ки

Zhinka - - Мода -

1 САРАФАН — су­то лі­тнє вбра­н­ня. Дів­чин­ка у ньо­му зав­жди має зво­ру­шли­вий і ча­рів­ний ви­гляд. Ви­би­рай­те мо­де­лі з ши­ро­кою спі­дни­цею чи А-по­ді­бно­го крою. 2 ТОП для будь-якої на­го­ди. Фут­бол­ка, ту­ні­ка, со­ро­чка чи май­ка — усе, що мо­жна но­си­ти у па­рі з шор­та­ми, спі­дни­ця­ми, шта­на­ми та ле­гін­са­ми. 3 ШОР­ТИ. Най­зру­чні­ший одяг для лі­тніх при­год, тож во­на на­пев­не не схо­че їх зні­ма­ти. Просто переконайтеся, що у ва­шої ви­тів­ни­ці є вда­ла па­ра.

4

ПИШНА СУКНЯ. Ко­жна дів­чин­ка по­чу­ва­ти­ме­ться справ­жньою прин­це­сою у су­кні з пи­шною спі­дни­цею із кіль­кох ша­рів тка­ни­ни. Зго­ди­ться і для свя­та, і для вечірки, і просто ко­ли хо­че­ться бу­ти не­пе­ре­вер­ше­ною. 5 УНІ­ВЕР­САЛЬ­НИЙ КОМБІНЕЗОН: що мо­же бу­ти кра­щим за мо­дель, яка по­єд­на­ла у со­бі іде­аль­ну лі­тню па­ро­чку — топ і шор­ти?

Sigi

Malyna

Mone

Sigi

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.