ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

Zhinka - - Рукоділля -

2 ар­ку­ші па­лі­тур­но­го кар­то­ну 21х15 см 2 від­різ­ки син­те­по­ну 21х15 см 2 від­різ­ки ба­вов­ня­ної тка­ни­ни 24х18 см уні­вер­саль­ний про­зо­рий клей ме­та­ле­ві кіль­ця для крі­пле­н­ня 2 ар­ку­ші ди­зай­нер­сько­го па­пе­ру 20,5х14,5 см (або на­бір па­пе­ру для скрап­бу­кін­гу) щіль­ний па­пір А5 (для сто­рі­нок) ма­те­рі­а­ли для де­ко­ру (ди­зай­нер­ський па­пір, ви­різ­ки, на­ми­сти­ни, стрі­чки, ґу­дзи­ки то­що) лі­ній­ка, олі­вець, дір­ко­про­би­вач, но­жи­ці, пра­ска, шва­цька ма­шин­ка (за по­тре­би)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.