Пра­кти­чний бік пи­та­н­ня

Zhinka - - Побутові Поради -

20ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ,

ЩО У ВАС ДО­СТА­ТНЬО:

па­ке­тів для смі­т­тя; рі­ди­ни для ми­т­тя по­су­ду (чи спе­ці­аль­них за­со­бів для по­су­до­мий­ної ма­ши­ни); чи­стих ку­хон­них ру­шни­ків; дов­гих сір­ни­ків для за­па­лю­ва­н­ня сві­чок; ту­а­ле­тно­го па­пе­ру. І перевірте, чи ма­є­те што­пор! І ЗРЕ­ШТОЮ... Не за­бу­вай­те: у пам’яті ли­ша­ю­ться не ті свя­та, де сер­ве­тки па­су­ва­ли до штор на ві­кнах, а букети кві­тів — до та­рі­лок. Адже це не га­ран­тує гар­но­го на­строю. То­му по­дбай­те, аби ва­ші го­сті не бу­ли го­ло­дни­ми, ма­ли можливість по­спіл­ку­ва­ти­ся та роз­ва­жи­ти­ся і при­єм­но про­ве­ли час!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.