ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

ду­бо­ві бру­си по­пе­ре­чно­го пе­ре­ти­ну 10х10 см: 4 опор­ні дов­жи­ною до 300 см, 2 по­пе­ре­чні дов­жи­ною 240 см та 4 ку­то­ві до­віль­ної дов­жи­ни зі зрі­за­ни­ми під ку­том 45 гра­ду­сів кра­я­ми бу­ді­вель­ні рі­вень та ко­си­нець, ру­ле­тка бе­тон­на су­міш ру­чна пи­ла ру­чний бур для зем­ля­них ро­біт дриль зі свер­дла­ми шу­ру­по­верт

ґрун­тів­ка для де­ре­ви­ни та фар­ба для зов­ні­шніх ро­біт пер­фо­ро­ва­ні ме­та­ле­ві крі­пиль­ні ку­ти для з’єд­ну­ва­н­ня бру­сів са­мо­рі­зи по де­ре­ву 3,8х60 мм та шу­ру­пи по де­ре­ву 10х160 мм 2 шу­ру­пи-га­ки по де­ре­ву на­пів­кру­глі 6,8*100 мм для га­ма­ка 4 пе­тлі-шу­ру­пи 10*122 мм, 4 та­ке­ла­жні ско­би для ди­тя­чої та 2 та­ке­ла­жні ка­ра­бі­ни для до­ро­слої гой­да­лок гай­ки, кон­тр­гай­ки та шай­би для пе­тель-шу­ру­пів по­кри­т­тя для ґрун­ту тов­щи­ною від 4 см ме­та­ле­вий лан­цюг мо­туз­ка гой­дал­ки ди­тя­ча та до­ро­сла га­мак

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.