ПО­РА­ДИ ПРОФЕСІОНАЛА

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

Тов­щи­ну свер­дла для на­рі­за­н­ня рі­зьби під са­мо­рі­зи і шу­ру­пи по де­ре­ву оби­рай­те за фор­му­лою: тов­щи­на са­мо­рі­за (шу­ру­па) мі­нус ви­со­та кро­ку рі­зьби.

Для за­хи­сту де­ре­ви­ни у ґрун­ті мо­жна по­пе­ре­дньо за­крі­пи­ти бе­то­ном у ямах ас­бе­сто­ві тру­би і вже в них вста­ви­ти де­рев’яні бру­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.