ЗНАЙДИ СЛО­ВА!

Zhinka - - Наші Діти -

Від­шу­кай се­ред цих букв сло­ва-від­по­віді на усі за­гад­ки.

Чер­во­нень­ка сукня, бі­лень­ке сер­день­ко.

З) еа лн еи нл са еМ р(

і еж­ки на гіл­лі ви­сі­ли,

На со­не­чці під­сма­жи­лись і по­чер­во­ні­ли!

Під­ня­ли­ся во­ро­та — всьо­му сві­ту лю­бо­та.

Єс наВ

сві­ті кінь — всьо­му сві­ту не вдер­жа­ти.

Ко­ло ву­ха за­ві­рю­ха, а у ву­сі яр­ма­рок.

Що за де­ре­во, чий цвіт Па­хне ме­дом на весь світ?

Сто­їть па­ли­чка, на па­ли­чці бу­ла­во­чка, в тій бу­ла­во­чці лю­дей не пе­ре­лі­чиш.

Ре­ве віл на сто гір, на сто кро­ків, на сто по­то­ків.

Ме­не про­сять і че­ка­ють, а як по­ка­жусь — уті­ка­ють.

Всі йо­го лю­блять, всі йо­го че­ка­ють, а хто на ньо­го по­ди­ви­ться — ко­жен скри­ви­ться.

Сім­сот со­ко­лят на одній по­ду­шці сплять.

Со­ло­день­ке як ме­док, хо­ло­днень­ке як льо­док. (Ескі­мо.)

Зе­ле­на ков­дра зем­лю вкри­ває, до­щу че­кає.

Ко­льо­ро­ві лі­хта­рі ви­ро­ста­ють у тра­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.