БО­РОТЬ­БА ЗІ ШКІДНИКАМИ

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

Щоб за­по­біг­ти по­яві па­ву­тин­но­го клі­ща та три­псів, по­трі­бно ча­сто об­при­ску­ва­ти ро­сли­ну в спе­ко­тні дні, не до­пу­ска­ти пе­ре­си­ха­н­ня ґрун­ту, за­без­пе­чи­ти до­ста­тнє осві­тле­н­ня.

У бо­роть­бі зі щи­тів­кою, бі­ло­крил­кою, три­пса­ми, бо­ро­шни­стим чер­ве­цем до­по­мо­же за­сто­су­ва­н­ня ін­се­кти­ци­ду гру­пи не­о­ні­ко­ти­но­ї­дів («Акта­ра»): раз на ти­ждень по­лив та об­при­ску­ва­н­ня впро­довж 4 ти­жнів, — з на­сту­пни­ми оброб­ка­ми «Актел­лі­ком» (ана­ло­ги: «Ка­мі­ка­дзе», КЕ).

По­збу­ти­ся щи­тів­ки та бо­ро­шни­сто­го чер­ве­ця мо­жна і ме­ха­ні­чним спосо­бом: про­ти­ра­ти стов­бур і па­го­ни та всі па­зу­хи між ни­ми ма­ляр­ним пен­злем, змо­че­ним у 96% спир­ті чи 70% спир­то­вій на­сто­ян­ці (мо­жна — в на­сто­ян­ці ка­лен­ду­ли).

Про­ти тлі до­ста­тньо бу­де 1-2 обро­бок «Акта­рою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.