ТОРТ-ЖЕЛЕ

Ма­ли­но­вий

Zhinka - - Смачного! -

0,5 ч. лож­ки ра­фі­но­ва­ної олії для зма­щу­ва­н­ня (со­ня­шни­ко­вої) 1 ст. лож­ка же­ла­ти­ну 140 г ко­ри­чне­во­го цукру 300 мл води 500 г ма­ли­ни + для де­ко­ру сік 1 ли­мо­на зби­ті вер­шки чи мо­ро­зи­во для по­да­чі

1 Зма­сти­ти фор­му (роз­ра­хо­ва­ну на 600 мл) для желе олі­єю. За­мо­чи­ти же­ла­тин у 0,5 склян­ки води (від­ли­ти від за­галь­ної кіль­ко­сті) на 20-30 хв., по­ки го­ту­є­ться малина.

2 Ро­зве­сти цу­кор у ре­шті води і тро­хи ро­зі­грі­ти на се­ре­дньо­му во­гні, по­мі­шу­ю­чи, щоб він пов­ні­стю роз­чи­нив­ся, по­тім до­да­ти ма­ли­ну. Довести до ки­пі­н­ня, змен­ши­ти во­гонь і го­ту­ва­ти 5 хв., по­ки яго­ди не роз­ва­ря­ться. До­бре пе­ре­мі­ша­ти, але не роз­ми­на­ти яго­ди ду­же ре­тель­но. 3 Аку­ра­тно про­ці­ди­ти ма­ли­но­ву су­міш крізь си­то над мір­ним тер­мо­стій­ким гле­ком. До­да­ти ли­мон­ний сік і до­ли­ти хо­ло­дної води або від­ли­ти зай­ве так, щоб ли­ши­ло­ся 600 мл рі­ди­ни за­га­лом. Ко­ли же­ла­тин на­бу­хне — на­грі­ти йо­го до пов­но­го роз­чи­не­н­ня (не до­во­дя­чи до ки­пі­н­ня), про­ці­ди­ти та вли­ти у ма­ли­но­ву су­міш. Гар­но пе­ре­мі­ша­ти і пе­ре­ли­ти у фор­му. Ко­ли охо­ло­не, по­ста­ви­ти до хо­ло­диль­ни­ка.

4 Пе­ред тим, як по­да­ва­ти, пе­ре­вер­ну­ти желе на та­ріль. По­да­ва­ти зі зби­ти­ми вер­шка­ми або мо­ро­зи­вом та ягодами ма­ли­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.