Тарт КРЕМ-БРЮЛЕ з аґру­сом

Zhinka - - Смачного! -

450 г аґру­су

200 г цукру 4 яй­ця 100 мл жир­них вер­шків 500 г пі­со­чно­го ті­ста

бо­ро­шно для при­си­пки

1

Про­то­ми­ти аґрус на слаб­ко­му во­гні у 100 мл води зі 100 г цукру впро­довж 8-10 хв., по­ки яго­ди не ста­нуть м’яки­ми та сік не по­чне пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на си­роп. Ви­кла­сти аґрус у си­то над єм­ні­стю та да­ти со­ку сте­кти, — зна­до­би­ться близь­ко 150 мл си­ро­пу. Пе­ре­кла­сти яго­ди у ми­ску та да­ти охо­ло­ну­ти. 2 Окре­мо зби­ти яй­ця з 50 г цукру, по­тім вби­ти вер­шки та аґру­со­вий си­роп. Про­ці­ди­ти крізь си­то в ін­шу єм­ність. 3

Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 160°С. На при­си­па­ній бо­ро­шном по­верх­ні роз­ка­ча­ти ті­сто до 3 мм зав­тов­шки та ви­кла­сти у фор­му для пи­ро­гів ді­а­ме­тром 23 см. Злег­ка при­ти­сну­ти ті­сто до дна і сті­нок фор­ми, ли­шив­ши тро­хи зай­во­го ті­ста зви­са­ти над бор­ти­ком. За­сте­ли­ти ті­сто фоль­гою та за­си­па­ти ке­ра­мі­чни­ми куль­ка­ми для ви­пі­чки (го­ро­хом, ква­со­лею). Пе­кти впро­довж 10 хв., по­тім вийня­ти куль­ки та ви­пі­ка­ти ще 20 хв. Вийня­ти з ду­хов­ки та да­ти ви­хо­ло­ну­ти.

4

Зни­зи­ти тем­пе­ра­ту­ру у ду­хов­ці до 150°С. Рів­но­мір­ним ша­ром ви­кла­сти яго­ди аґру­су в осно­ву для тар­та й аку­ра­тно за­ли­ти звер­ху вер­шко­вою су­міш­шю. Ви­пі­ка­ти впро­довж 35-40 хв. Вийня­ти з ду­хов­ки та обрі­за­ти краї ті­ста. Да­ти пов­ні­стю охо­ло­ну­ти, по­тім при­си­па­ти звер­ху ре­штою цукру і за ба­жа­н­ня по­ста­ви­ти у ро­зі­грі­ту до ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри ду­хов­ку під гриль на 2-3 хв., щоб цу­кор ка­ра­ме­лі­зу­вав­ся. Від­ра­зу по­да­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.