По­лу­ни­чна гра­ні­та з м’ятою

Zhinka - - Смачного! -

За­па­шна та со­ко­ви­та по­лу­ни­ця — моя улю­бле­на лі­тня яго­да. У цьо­му лег­ко­му льо­дя­но­му де­сер­ті ро­дом з Іта­лії на­си­че­ний смак яго­ди вда­ло до­пов­ню­ють осві­жа­ю­чі но­тки м’яти. На мою дум­ку, гра­ні­та — найкращий де­серт для за­вер­ше­н­ня лі­тньої вечірки.

Окса­на, Ма­рі­у­поль

1 Змі­ша­ти цу­кор зі 100 мл води та ро­зі­грі­ти на слаб­ко­му во­гні, по­мі­шу­ю­чи, щоб цу­кор пов­ні­стю роз­чи­нив­ся. Не до­во­ди­ти до ки­пі­н­ня.

2 По­ки ва­ри­ться си­роп, зби­ти по­лу­ни­цю у блен­де­рі на пю­ре. До­да­ти з м’ятою у цукро­вий си­роп на пли­ті та збіль­ши­ти во­гонь. Про­то­ми­ти

впро­довж 5 хв., по­ки пю­ре тро­хи не за­гу­сне. Ко­ли су­міш ста­не гу­сті­шою — про­тер­ти її крізь дрі­бне си­то, щоб ви­да­ли­ти на­сі­ни­ни та ли­стя. Да­ти охо­ло­ну­ти 15 хв.

3 Пе­ре­ли­ти у кон­тей­нер та за­мо­ро­жу­ва­ти 1 го­ди­ну. По­тім згреб­ти ви­дел­кою верх­ній шар і по­вер­ну­ти кон­тей­нер до мо­ро­зиль­ної ка­ме­ри. Пов­то­рю­ва­ти що­го­ди­ни впро­довж на­сту­пних 4-х го­дин, по­ки су­міш не пе­ре­тво­ри­ться на кри­ста­лі­зо­ва­ний лід. По­да­ва­ти у кре­ман­ках чи склян­ках, при­кра­сив­ши ли­сто­чка­ми м’яти.

Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.